Tặng thêm data cho thuê bao trả sau Viettel

Viettel triển khai khuyến mãi tăng 50% data gói 4G Viettel từ ngày 5/8 – 5/11/2021. Đây chắc hẳn là tin tức được nhiều khách hàng mong đợi nhất hiện nay khi tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng và nhu cầu kết nối thông tin, liên lạc trở nên vô cùng cần thiết.

 • Gói cước V160N Phí gói 160000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  MP 20p đầu tiên/c nội, 60p ngoại, 1,5GB/ngày, miễn cước thuê bao tháng. Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 0.75GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.25GB
 • Gói cước V200N Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  MP 20p đầu tiên/c nội, 100p ngoại, 2GB/ngày, miễn cước thuê bao tháng. Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB
 • Gói cước V200 Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  MP 20p đầu tiên/c nội, 200p ngoại, 2GB/ngày, miễn cước thuê bao tháng. Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB
 • Gói cước V250N Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  MP 30p đầu tiên/c nội, 150p ngoại, 3GB/ngày, miễn cước thuê bao tháng. Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước V300N Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  MP 60p đầu tiên/c nội, 200p ngoại, 4GB/ngày, miễn cước thuê bao tháng. Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 6GB
 • Gói cước V160 Phí gói 160000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  160K=MP 20p đầu tiên/c nội, 100p ngoại, 1,5GB/ngày, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 0.75GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.25GB
 • Gói cước V250 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  250K=MP 30p đầu tiên/c nội, 300p ngoại, 3GB/ngày, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước V300 Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  300K=MP 60p đầu tiên/c nội, 400p ngoại, 4GB/ngày, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 6GB
 • Gói cước V160K Phí gói 160000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  160K=MP 20p đầu tiên/c nội, 60p ngoại, 2GB/ngày Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB
 • Gói cước V200K Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  200K=MP 20p đầu tiên/c nội, 100p ngoại, 3GB/ngày Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước V250K Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  250K=MP 30p đầu tiên/c nội, 150p ngoại, 4GB/ngày Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 6GB
 • Gói cước V300K Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  300K=MP 60p đầu tiên/c nội, 200p ngoại, 5GB/ngày Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước CB90 Phí gói 90000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  90K = MP 500 phút nội + 50 phút ngoại + 1 GB/ngày + Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 0.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB
 • Gói cước CB120 Phí gói 120000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Ngày Ưu đãi của gói  120K = MP 20 phút/cuộc gọi nội + 100 phút ngoại + 2 GB/ngày  Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB
 • Gói cước CB20X Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  200K = MP 30 phút/cuộc gọi nội + 200 phút ngoại + 3 GB/ngày  Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước VPCP Phí gói 90000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  90K=MP 20p đầu tiên/c nội, 100p ngoại, 100SMS nội, 2GB/ngày, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB
 • Gói cước CA120 Phí gói 120000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  120K = MP 20 phút/cuộc nội + 50p ngoại + 2GB/ngày Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB
 • Gói cước B100 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=1000p nội, 10p ngoại, 2GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB
 • Gói cước B150 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=1000p nội, 100p ngoại, 100SMS nội, 4GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 6GB
 • Gói cước B200 Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  200K=MP 30p đầu tiên/c nội, 150p ngoại, 150SMS nội, 8GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 8GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12GB
 • Gói cước B250 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p đầu tiên/c nội, 200p ngoại, 200SMS trong nước, 20GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 20GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 30GB
 • Gói cước B300 Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  300K=MP 60p đầu tiên/c nội, 250p ngoại, 250SMS trong nước, 10GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB
 • Gói cước B350 Phí gói 350000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  350K=MP 60p đầu tiên/c nội, 300p ngoại, 300SMS trong nước, 12GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 12GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 6GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 18GB
 • Gói cước B400 Phí gói 400000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  400K=MP 60p đầu tiên/c nội, 350p ngoại, 350SMS trong nước, 15GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước B500 Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p đầu tiên/c nội, 500p ngoại, 400SMS trong nước, 30GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước B700 Phí gói 700000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  700K=MP 60p đầu tiên/c nội, 700p ngoại, 700SMS trong nước, 30GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước B1000 Phí gói 1000000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  1000K=MP 60p đầu tiên/c nội, 1000p ngoại, 1000SMS trong nước, 30GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước B2000 Phí gói 2000000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  2000K=MP 60p đầu tiên/c nội, 2000p ngoại, 2000SMS trong nước, 60GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 60GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 90GB
 • Gói cước B100N Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=1000p nội, 10p ngoại, 3GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước B150N Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=1000p nội, 100p ngoại, 100SMS nội, 8GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 8GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12GB
 • Gói cước B200N Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  200K=MP 30p đầu tiên/c nội, 150p ngoại, 150SMS nội, 15GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước B250N Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p đầu tiên/c nội, 200p ngoại, 200SMS trong nước, 20GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 20GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 30GB
 • Gói cước B300N Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  300K=MP 60p đầu tiên/c nội, 250p ngoại, 250SMS trong nước, 25GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 25GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 37.5GB
 • Gói cước B350N Phí gói 350000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  350K=MP 60p đầu tiên/c nội, 300p ngoại, 300SMS trong nước, 30GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước B400N Phí gói 400000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  400K=MP 60p đầu tiên/c nội, 350p ngoại, 350SMS trong nước, 35GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 35GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 17.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 52.5GB
 • Gói cước B500N Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p đầu tiên/c nội, 500p ngoại, 400SMS trong nước, 45GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 45GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 67.5GB
 • Gói cước B700N Phí gói 700000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  700K=MP 60p đầu tiên/c nội, 700p ngoại, 700SMS trong nước, 60GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 60GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 90GB
 • Gói cước B1KN Phí gói 1000000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  1000K=MP 60p đầu tiên/c nội, 1000p ngoại, 1000SMS trong nước, 90GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 90GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 135GB
 • Gói cước B2KN Phí gói 2000000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  2000K=MP 60p đầu tiên/c nội, 2000p ngoại, 2000SMS trong nước, 120GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 120GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 60GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 180GB
 • Gói cước C16 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=200p nội, 3GB (dừng truy cập), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước C18 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=1.000p nội, 8GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 8GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12GB
 • Gói cước C20 Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  200K=2.000p nội, 15GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước C21 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p/c nội, 50SMS nội, 10GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB
 • Gói cước C22 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế , 50SMS nội, 5GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước C23 Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  300K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 25GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 25GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 37.5GB
 • Gói cước C24 Phí gói 350000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  350K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 10GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB
 • Gói cước C26 Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p/c nội, 200p ngoại và quốc tế, 200SMS nội, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước C32 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=1000p nội, 10p ngoại, 2GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB
 • Gói cước C36 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p đầu tiên/c nội, 200p ngoại, 200SMS trong nước, 20GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 20GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 30GB
 • Gói cước C41 Phí gói 700000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  700K=MP 60p đầu tiên/c nội, 700p ngoại, 700SMS trong nước, 30GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước C42 Phí gói 1000000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  1000K=MP 60p đầu tiên/c nội, 1000p ngoại, 1000SMS trong nước, 30GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước C46 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=1.000p nội, 8GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 8GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12GB
 • Gói cước C48 Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  200K=2.000p nội, 15GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước C49 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế , 50SMS nội, 5GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước C50 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p/c nội, 50SMS nội, 10GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB
 • Gói cước C51 Phí gói 350000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  350K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 10GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB
 • Gói cước C52 Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  300K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 25GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 25GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 37.5GB
 • Gói cước C53 Phí gói 400000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  400K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 15GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước C54 Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p/c nội, 150p ngoại và quốc tế, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước C55 Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p/c nội, 200p ngoại và quốc tế, 200SMS nội, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước C56 Phí gói 700000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  700K=MP 60p/c nội, 300p ngoại và quốc tế, 300SMS nội, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước C57 Phí gói 1000000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  1.000K=MP 60p/c nội, 500p ngoại và quốc tế, 500SMS trong nước, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước C59 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=180p nội, 20p ngoại, 5GB(+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước C61 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=200p nội, 3GB (dừng truy cập), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước CT01 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p đầu tiên/c nội mạng, 200p ngoại mạng, 200SMS trong nước, 10GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB
 • Gói cước CT02 Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p đầu tiên/c nội mạng, 500p ngoại mạng, 400SMS trong nước, 30GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước CT03 Phí gói 700000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  700K=MP 60p đầu tiên/c nội mạng, 700p ngoại mạng, 700SMS trong nước, 30GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước KM200 Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  200K=MP 30p đầu tiên/c nội, 150p ngoại, 150SMS nội, 8GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 8GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12GB
 • Gói cước KM250 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p đầu tiên/c nội, 200p ngoại, 200SMS trong nước, 20GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 20GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 30GB
 • Gói cước KM350 Phí gói 350000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  350K=MP 60p đầu tiên/c nội, 300p ngoại, 300SMS trong nước, 12GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 12GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 6GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 18GB
 • Gói cước KM500 Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p đầu tiên/c nội, 500p ngoại, 400SMS trong nước, 30GB(+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước M11 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=1000p nội, 3GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước M12 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=1000p nội, 5GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước M17 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=1000p nội, 5GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước M18 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=1000p nội, 3GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước M19 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=10p/c nội (tối đa 1500p), 30p ngoại, 5GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước M20 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=1500p nội, 15p ngoại, 150SMS nội, 5GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước M21 Phí gói 120000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  120K=1000p nội, 3GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước M23 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=10p/c nội (tối đa 1.500p), 3GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước M24 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=2000p nội, 50p ngoại, 200SMS nội, 5GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước M25 Phí gói 170000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  170k=1000p nội, 5GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước M47 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=3000p nội, 100p ngoại, 300SMS nội, 3GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước M56 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=1000p nội, 100p ngoại, 50SMS nội, 6GB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 6GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 9GB
 • Gói cước M59 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=10p/c nội (tối đa 1500p), 30p ngoại, 5GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước M81 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=500p nội, 3GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước M82 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=2.000p nội, 8GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 8GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12GB
 • Gói cước M83 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=2.000p nội, 100p ngoại và quốc tế, 3GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước M84 Phí gói 400000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  400K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 15GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước M85 Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p/c nội, 150p ngoại và quốc tế, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước M93 Phí gói 400000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  400K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 15GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước N02 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=200p nội, 3GB (dừng truy cập), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước N14 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=200p nội, 3GB (dừng truy cập), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước N21 Phí gói 700000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  700K=MP 60p/c nội, 300p ngoại và quốc tế, 15GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước N30 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=180p nội, 20p ngoại, 5GB(+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước N36 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=1500p nội, 100p ngoại, MP gọi nội nhóm, 10GB, MCA Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB
 • Gói cước N46 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=1.000p nội, 8GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 8GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12GB
 • Gói cước N48 Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  200K=2.000p nội, 15GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước N50 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế , 50SMS nội, 5GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước N57 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=1.000p nội, 8GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 8GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12GB
 • Gói cước N59 Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  200K=2.000p nội, 15GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước N60 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p/c nội, 50SMS nội, 10GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB
 • Gói cước N61 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế , 50SMS nội, 5GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước N63 Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p/c nội, 200p ngoại và quốc tế, 200SMS nội, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước N68 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=1.000p nội, 8GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 8GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12GB
 • Gói cước N70 Phí gói 200000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  200K=2.000p nội, 15GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước N73 Phí gói 400000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  400K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 15GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước N74 Phí gói 500000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  500K=MP 60p/c nội, 200p ngoại và quốc tế, 200SMS nội, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước N81 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=200p nội, 3GB (dừng truy cập), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước N87 Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  300K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 25GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 25GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 37.5GB
 • Gói cước N91 Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  300K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 25GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 25GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 37.5GB
 • Gói cước N92 Phí gói 350000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  350K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 10GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 10GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB
 • Gói cước N93 Phí gói 300000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  300K=MP 60p/c nội, 100p ngoại và quốc tế, 100SMS nội, 25GB, Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 25GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 37.5GB
 • Gói cước S150 Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=MP 10p đầu tiên/c nội, 100p ngoại, 50SMS trong nước, 7GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 7GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 10.5GB
 • Gói cước S150S Phí gói 150000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  150K=MP 10p đầu tiên/c nội mạng, 100p ngoại mạng, 50SMS trong nước, 7GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 7GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 10.5GB
 • Gói cước V08 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=1000p nội mạng, 100SMS nội mạng, 3GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước V12 Phí gói 450000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  450K= 5000 phút thoại nội mạng, 300 phút ngoại mạng, 500 SMS nội mạng, MP thoại nội nhóm, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước X57 Phí gói 450000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  450K= 5000p thoại nội mạng, 300p thoại ngoại mạng, MP thoại nội nhóm, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước X59 Phí gói 50000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  50K=1000p nội mạng, 30p ngoại mạng, 2GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 2GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 3GB
 • Gói cước X63 Phí gói 100000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  100K=1000p nội mạng, 100SMS nội mạng, 3GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 3GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 1.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 4.5GB
 • Gói cước X64 Phí gói 450000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  450K= 5000 phút thoại nội mạng, 300 phút ngoại mạng, 500 SMS nội mạng, MP thoại nội nhóm, 30GB  (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB
 • Gói cước X71 Phí gói 130000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  130K = 1000p nội, 30SMS nội, MP gọi nội nhóm, 5GB (+), MCA (chưa gồm CTB) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước X73 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=1500p thoại nội mạng, 100p thoại ngoại mạng, MP thoại nội nhóm, 15GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước X74 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=1500p nội mạng, 150p ngoại mạng, 150 SMS nội mạng, MP thoại nội nhóm, 15GB (+) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 22.5GB
 • Gói cước Z06 Phí gói 130000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  130K = 1000p nội, 30SMS nội, MP gọi nội nhóm, 5GB (+), MCA (chưa gồm CTB) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước Z36 Phí gói 130000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  130K = 1000p nội, 30SMS nội, MP gọi nội nhóm, 5GB (+), MCA (chưa gồm CTB) Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 2.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB
 • Gói cước Z37 Phí gói 250000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  250K=1500p thoại nội mạng, 100p thoại ngoại mạng, MP thoại nội nhóm, 15GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 7.5GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 12.5GB
 • Gói cước Z38 Phí gói 450000 Chu kỳ sử dụng của gói Tháng Chu kỳ cộng lưu lượng data Tháng Ưu đãi của gói  450K= 5000p thoại nội mạng, 300p thoại ngoại mạng, MP thoại nội nhóm, 30GB (+), Miễn CTB Ưu đãi data tốc độ cao hiện tại 30GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 15GB Ưu data đãi tốc độ cao cộng thêm 45GB

 

CÁC DỊCH VỤ VIETTEL CUNG CẤP

Vietteltracking.vn giới thiệu một số dịch vụ Viettel cung cấp như sau:

Dịch vụ Internet cáp quang Viettel Dịch vụ Internet Leased Line Viettel
Hóa đơn điện tử Viettel Dịch vụ Trung kế E1 Viettel
Thiết bị phát Wifi di động Viettel Dịch vụ Chữ ký Số Viettel CA
Sim 3G 4G Viettel Thiết bị định vị xe máy Viettel
Sim trả sau Viettel Thiết bị giám sát hành trình Viettel
Truyền hình số Viettel Camera Viettel
Gói cước data viettel Dịch vụ truyền Data M2M
Đăng ký gói cước 4G Viettel DỊCH VỤ SIM DCOM VIETTEL
Chuyển sang trả sau Thanh toán cước - Nạp tiền Viettel
Mua sim số Ngân hàng số Viettel pay

 

Bình luận

Dịch vụ Viettel

Tin tức Viettel

Câu hỏi thường gặp

Góc thủ thuật

Nhắn tin cho chúng tôi