Mua 1 được 2 với combo vBHXH và Viettel-CA

Mua 1 được 2 với combo vBHXH và Viettel-CA theo số lượng người lao động của doanh nghiệp giúp tiết kiệm 9-12% so với mua lẻ từng dịch vụ, không giới hạn theo thời gian sử dụng.

Mua 1 được 2 với combo vBHXH và Viettel-CA theo số lượng người lao động của doanh nghiệp giúp tiết kiệm 9-12% so với mua lẻ từng dịch vụ, không giới hạn theo thời gian sử dụng.

Giải pháp Bảo hiểm xã hội điện tử vBHXH hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam trong giao dịch điện tử một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

vBHXH cho phép doanh nghiệp sử dụng:

 • Quản lý danh sách người lao động; quá trình tham gia BHXH của người lao động;
 • Lập/kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH;
 • Ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH nhanh chóng và chính xác;
 • Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH;
 • Tra cứu và sao chép hồ sơ các kỳ kê khai thuận tiện;
 • Kết xuất hồ sơ BHXH đã lập theo nhiều định dạng khác nhau

Dịch vụ Viettel-CA cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng để giao dịch điện tử. Tất cả các giao dịch được ký số bởi chứng thư số Viettel-CA sẽ được đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, được xác thực nguồn gốc và chống chối bỏ.

Chính sách áp dụng cho khách hàng lần đầu sử dụng Viettel-CA và vBHXH:

Chỉ từ 64.000/tháng, Viettel cung cấp cho khách hàng trọn gói 2 dịch vụ trên, cụ thể:

 

Gói cước theo số lượng người lao động (NLĐ)

Số tháng sử dụng

Giá bán combo

(đã gồm VAT)

Tiết kiệm hơn giá mua lẻ từng dịch vụ

1-10 NLĐ

18

       1,870,000

9%

33

       2,730,000

12%

48

       3,080,000

13%

1-100 NLĐ

18

       2,134,000

10%

33

       3,245,000

10%

48

       3,570,000

14%

1 - 1000 NLĐ

18

       2,440,000

10%

33

       3,707,000

11%

48

       4,158,000

13%

Không giới hạn

18

       2,750,000

9%

33

       4,200,000

10%

48

       4,752,000

12%

 

Chính sách áp dụng cho khách hàng đang sử dụng đồng thời cả 2 sản phẩm Viettel-CA và vBHXH

Chỉ từ 52.000/tháng, Viettel gia hạn thêm thời gian sử dụng cho khách hàng trọn gói 2 dịch vụ trên, cụ thể:

Gói cước theo số lượng người lao động (NLĐ)

Số tháng sử dụng

Giá bán combo

(đã gồm VAT)

Tiết kiệm hơn giá mua lẻ từng dịch vụ

1-10 NLĐ

18

       1,320,000

12%

33

       2,180,000

14%

48

       2,530,000

24%

1-100 NLĐ

18

       1,584,000

13%

33

       2,695,000

12%

48

       3,020,000

24%

1 - 1000 NLĐ

18

       1,890,000

12%

33

       3,157,000

12%

48

       3,608,000

21%

Không giới hạn

18

       2,200,000

12%

33

       3,650,000

12%

48

       4,202,000

19%

Ưu đãi áp dụng cho khách hàng đăng ký đến hết ngày 31/12/2021.

Mua 1 được 2 với combo vBHXH và Viettel-CA theo số lượng người lao động của doanh nghiệp giúp tiết kiệm 9-12% so với mua lẻ từng dịch vụ, không giới hạn theo thời gian sử dụng.

Mua 1 được 2 với combo vBHXH và Viettel-CA theo số lượng người lao động của doanh nghiệp giúp tiết kiệm 9-12% so với mua lẻ từng dịch vụ, không giới hạn theo thời gian sử dụng.

Giải pháp Bảo hiểm xã hội điện tử vBHXH hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam trong giao dịch điện tử một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

vBHXH cho phép doanh nghiệp sử dụng:

 • Quản lý danh sách người lao động; quá trình tham gia BHXH của người lao động;
 • Lập/kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH;
 • Ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH nhanh chóng và chính xác;
 • Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH;
 • Tra cứu và sao chép hồ sơ các kỳ kê khai thuận tiện;
 • Kết xuất hồ sơ BHXH đã lập theo nhiều định dạng khác nhau

Dịch vụ Viettel-CA cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng để giao dịch điện tử. Tất cả các giao dịch được ký số bởi chứng thư số Viettel-CA sẽ được đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, được xác thực nguồn gốc và chống chối bỏ.

Chính sách áp dụng cho khách hàng lần đầu sử dụng Viettel-CA và vBHXH:

Chỉ từ 64.000/tháng, Viettel cung cấp cho khách hàng trọn gói 2 dịch vụ trên, cụ thể:

 

Gói cước theo số lượng người lao động (NLĐ)

Số tháng sử dụng

Giá bán combo

(đã gồm VAT)

Tiết kiệm hơn giá mua lẻ từng dịch vụ

1-10 NLĐ

18

       1,870,000

9%

33

       2,730,000

12%

48

       3,080,000

13%

1-100 NLĐ

18

       2,134,000

10%

33

       3,245,000

10%

48

       3,570,000

14%

1 - 1000 NLĐ

18

       2,440,000

10%

33

       3,707,000

11%

48

       4,158,000

13%

Không giới hạn

18

       2,750,000

9%

33

       4,200,000

10%

48

       4,752,000

12%

 

Chính sách áp dụng cho khách hàng đang sử dụng đồng thời cả 2 sản phẩm Viettel-CA và vBHXH

Chỉ từ 52.000/tháng, Viettel gia hạn thêm thời gian sử dụng cho khách hàng trọn gói 2 dịch vụ trên, cụ thể:

Gói cước theo số lượng người lao động (NLĐ)

Số tháng sử dụng

Giá bán combo

(đã gồm VAT)

Tiết kiệm hơn giá mua lẻ từng dịch vụ

1-10 NLĐ

18

       1,320,000

12%

33

       2,180,000

14%

48

       2,530,000

24%

1-100 NLĐ

18

       1,584,000

13%

33

       2,695,000

12%

48

       3,020,000

24%

1 - 1000 NLĐ

18

       1,890,000

12%

33

       3,157,000

12%

48

       3,608,000

21%

Không giới hạn

18

       2,200,000

12%

33

       3,650,000

12%

48

       4,202,000

19%

Ưu đãi áp dụng cho khách hàng đăng ký đến hết ngày 31/12/2021.

Tags: bhxh

Bình luận

Dịch vụ Viettel

Tin tức Viettel

Câu hỏi thường gặp

Góc thủ thuật

Nhắn tin cho chúng tôi