DỊCH VỤ SIM DCOM VIETTEL

ĐẶC ĐIỂM CỦA SIM DCOM VIETTEL

 • Trang bị cho kênh bán hàng, kênh phân phối truy cập vào hệ thống quản lý bán hàng của doanh nghiệp.
 • Trang bị cho cán bộ nhân viên truy cập mạng trong trường hợp cần lưu động hoặc không có hạ tầng mạng cố định.
 • Sử dụng để phát wifi cho cán bộ nhân viên, cho khách hàng sử dụng, cho xe khách,..

SIM DCOM VIETTEL

LỢI ÍCH CỦA SIM DCOM VIETTEL

 • Có vùng phủ sóng rộng nhất đáp ứng đặc thù di chuyển của cán bộ nhân viên
 • Đáp ứng định tuyến truy cập theo các đích, truy cập mạng nội bộ tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
 • Sử dụng tốc độ mạng cao. Tăng hiệu quả bán hàng, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SIM DCOM VIETTEL

1. Gói Dcom mặc định Viettel

 • GÓI DC0: Cước vượt lưu lượng: 9.76đ/50KB

2. Gói Data ngày

 • GÓI DC5: Cước TB: 5.000đ, LL/tháng: 1GB, Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI D10 Cước TB: 10.000đ LL/tháng: 3GB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI D15 Cước TB: 15.000đ LL/tháng: 5GB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB

3. Gói data 30 ngày

 • GÓI DC10 Cước TB: 10.000đ LL/tháng: 50MB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI DC30 Cước TB: 30.000đ LL/tháng: 200MB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI DC50 Cước TB: 15.000đ LL/tháng: 450MB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI DC70 Cước TB: 70.000đ LL/tháng: 600MB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI DC120 Cước TB: 120.000đ LL/tháng: 1.5GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI DC200 Cước TB: 200.000đ LL/tháng: 3GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D30 Cước TB: 30.000đ LL/tháng: 2.5GB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI KM50 Cước TB: 50.000đ LL/tháng: 3.5GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D50 Cước TB: 50.000đ LL/tháng: 3GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D70 Cước TB: 70.000đ LL/tháng: 7GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D90 Cước TB: 90.000đ LL/tháng: 10GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D120 Cước TB: 120.000đ LL/tháng: 12GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D200 Cước TB: 200.000đ LL/tháng: 20GB Cước vượt LL: 0đ

4. Gói data 6 tháng

 • GÓI DC300 Cước TB: 300.000đ LL/tháng: 4GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC30 Cước TB: 150.000đ LL/tháng: 2.5GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC50 Cước TB: 250.000đ LL/tháng: 3.5GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC70 Cước TB: 350.000đ LL/tháng: 7GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC120 Cước TB: 450.000đ LL/tháng: 10GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC200 Cước TB: 600.000đ LL/tháng: 12GB Cước vượt LL: 128/128Kbps

5. Gói data 12 tháng

 • GÓI DC500 Cước TB: 500.000đ LL/tháng: 5GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI D500 Cước TB: 500.000đ LL/tháng: 4GB Cước vượt LL: 256/256Kbps
 • GÓI D900 Cước TB: 900.000đ LL/tháng: 7GB Cước vượt LL: 256/256Kbps

6. Gói data trả sau

 • GÓI D90 Cước TB: 90.000đ LL/tháng: 10GB Chặn thoại
 • GÓI D120 Cước TB: 120.000đ LL/tháng: 12GB Chặn thoại
 • GÓI Dmax200DC Cước TB: 200.000đ LL/tháng: 3GB Có thoại, SMS
 • GÓI Dcom100 Cước TB: 120.000đ LL/tháng: 1.5GB Có thoại, SMS
 • GÓI Dmax150 Cước TB: 150.000đ LL/tháng: 3GB Có thoại, SMS
 • GÓI D30TS Cước TB: 30.000đ LL/tháng: 2.5GB Chặn thoại, SMS: Chặn đi, mở đến
 • GÓI D50TS Cước TB: 3.5GB LL/tháng: 1.5GB Chặn thoại; SMS: Chặn đi, mở đến
 • GÓI D70TS Cước TB: 70.000đ LL/tháng: 7GB Chặn thoại, chặn SMS

Xem thêm gói cước data 4G Viettel tại đây

 

CÁC DỊCH VỤ VIETTEL CUNG CẤP

Vietteltracking.vn giới thiệu một số dịch vụ Viettel cung cấp như sau:

Dịch vụ Internet cáp quang Viettel Dịch vụ Internet Leased Line Viettel
Hóa đơn điện tử Viettel Dịch vụ Trung kế E1 Viettel
Thiết bị phát Wifi di động Viettel Dịch vụ Chữ ký Số Viettel CA
Sim 3G 4G Viettel Thiết bị định vị xe máy Viettel
Sim trả sau Viettel Thiết bị giám sát hành trình Viettel
Truyền hình số Viettel Camera Viettel
Gói cước data viettel Dịch vụ truyền Data M2M
Đăng ký gói cước 4G Viettel DỊCH VỤ SIM DCOM VIETTEL
Chuyển sang trả sau Thanh toán cước - Nạp tiền Viettel
Mua sim số Ngân hàng số Viettel pay

 

 

ĐẶC ĐIỂM CỦA SIM DCOM VIETTEL

 • Trang bị cho kênh bán hàng, kênh phân phối truy cập vào hệ thống quản lý bán hàng của doanh nghiệp.
 • Trang bị cho cán bộ nhân viên truy cập mạng trong trường hợp cần lưu động hoặc không có hạ tầng mạng cố định.
 • Sử dụng để phát wifi cho cán bộ nhân viên, cho khách hàng sử dụng, cho xe khách,..

SIM DCOM VIETTEL

LỢI ÍCH CỦA SIM DCOM VIETTEL

 • Có vùng phủ sóng rộng nhất đáp ứng đặc thù di chuyển của cán bộ nhân viên
 • Đáp ứng định tuyến truy cập theo các đích, truy cập mạng nội bộ tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
 • Sử dụng tốc độ mạng cao. Tăng hiệu quả bán hàng, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SIM DCOM VIETTEL

1. Gói Dcom mặc định Viettel

 • GÓI DC0: Cước vượt lưu lượng: 9.76đ/50KB

2. Gói Data ngày

 • GÓI DC5: Cước TB: 5.000đ, LL/tháng: 1GB, Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI D10 Cước TB: 10.000đ LL/tháng: 3GB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI D15 Cước TB: 15.000đ LL/tháng: 5GB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB

3. Gói data 30 ngày

 • GÓI DC10 Cước TB: 10.000đ LL/tháng: 50MB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI DC30 Cước TB: 30.000đ LL/tháng: 200MB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI DC50 Cước TB: 15.000đ LL/tháng: 450MB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI DC70 Cước TB: 70.000đ LL/tháng: 600MB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI DC120 Cước TB: 120.000đ LL/tháng: 1.5GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI DC200 Cước TB: 200.000đ LL/tháng: 3GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D30 Cước TB: 30.000đ LL/tháng: 2.5GB Cước vượt LL: 9.76đ/50KB
 • GÓI KM50 Cước TB: 50.000đ LL/tháng: 3.5GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D50 Cước TB: 50.000đ LL/tháng: 3GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D70 Cước TB: 70.000đ LL/tháng: 7GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D90 Cước TB: 90.000đ LL/tháng: 10GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D120 Cước TB: 120.000đ LL/tháng: 12GB Cước vượt LL: 0đ
 • GÓI D200 Cước TB: 200.000đ LL/tháng: 20GB Cước vượt LL: 0đ

4. Gói data 6 tháng

 • GÓI DC300 Cước TB: 300.000đ LL/tháng: 4GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC30 Cước TB: 150.000đ LL/tháng: 2.5GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC50 Cước TB: 250.000đ LL/tháng: 3.5GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC70 Cước TB: 350.000đ LL/tháng: 7GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC120 Cước TB: 450.000đ LL/tháng: 10GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI DC200 Cước TB: 600.000đ LL/tháng: 12GB Cước vượt LL: 128/128Kbps

5. Gói data 12 tháng

 • GÓI DC500 Cước TB: 500.000đ LL/tháng: 5GB Cước vượt LL: 128/128Kbps
 • GÓI D500 Cước TB: 500.000đ LL/tháng: 4GB Cước vượt LL: 256/256Kbps
 • GÓI D900 Cước TB: 900.000đ LL/tháng: 7GB Cước vượt LL: 256/256Kbps

6. Gói data trả sau

 • GÓI D90 Cước TB: 90.000đ LL/tháng: 10GB Chặn thoại
 • GÓI D120 Cước TB: 120.000đ LL/tháng: 12GB Chặn thoại
 • GÓI Dmax200DC Cước TB: 200.000đ LL/tháng: 3GB Có thoại, SMS
 • GÓI Dcom100 Cước TB: 120.000đ LL/tháng: 1.5GB Có thoại, SMS
 • GÓI Dmax150 Cước TB: 150.000đ LL/tháng: 3GB Có thoại, SMS
 • GÓI D30TS Cước TB: 30.000đ LL/tháng: 2.5GB Chặn thoại, SMS: Chặn đi, mở đến
 • GÓI D50TS Cước TB: 3.5GB LL/tháng: 1.5GB Chặn thoại; SMS: Chặn đi, mở đến
 • GÓI D70TS Cước TB: 70.000đ LL/tháng: 7GB Chặn thoại, chặn SMS

Xem thêm gói cước data 4G Viettel tại đây

 [!post=1902!] 

Tags: SIM DCOM

Bình luận

Dịch vụ Viettel

 • Cáp quang Viettel

  Cáp quang Wifi Viettel, Đăng ký wifi viettel, gói cước wifi viettel, cáp quang viettel, internet viettel, cáp quang wifi, gói...

 • Chữ Ký Số Viettel

  Đăng ký mới Chữ Ký Số Viettel và gia hạn dịch vụ tặng Hóa Đơn Điện Tử Viettel. Thủ Tục Gia Hạn Chữ Ký Số...

 • Di động - Sim 4G

  Hòa mạng Di động Trả Sau Viettel, Miễn phí chuyển đổi, kèm đến 60GB/Tháng với các gói V200, V250. Miễn...

 • Hóa đơn điện tử Viettel

   Hóa Đơn Điện Tử S-Invoice Viettel uy tín chất lượng, tạo lập, xuất hóa đơn nhanh chóng. hóa đơn điện tử...

 • Internet Viettel

  Đăng ký lắp đặt mạng Internet Viettel, cáp quang FTTH Viettel tại nhà. Tặng modem Wifi & Khuyến mại thêm tháng sử...

Tin tức Viettel

Câu hỏi thường gặp

Góc thủ thuật